ERP system

Tlf.  7930 1579

ERP system
Nyhedsbrev Marts 2022 (Ny version 2.7.0.0)

Nyhedsbrev marts 2022 (Ny version 2.7.0.0)


Påsken

Påsken er lige om hjørnet og i år har vi valgt at bruge dagen (11/4 – 13/4) optil helligdagene til at gennemgå ny mål, tanker & ideer samt fremtidige planer for Arka Business+ der kunne være interessant for en kommende version Arka Business+ 3.0. I denne periode vil det ikke være muligt at få telefonisk support, men I er velkommen til at skrive på Arka@arka.dk.

Ordreforløb, Varebeholdning, Behovsberegning

Ordrestatus på købsordre, salgsordre, arbejdsordre og produktion er blevet udvidet til at man i Arka opsætning kan sætte hvordan den enkelte ordrestatus have indflydelse på lagerbeholdningen, som trukket fra lager og om åbne varelinjer skal medberegnes i behovsregning. En detaljeret oversigt på den enkelt vare i varekartoteket viser hvor der er er oprettet varelinje med denne vare, hvilken status den pågældende ordre har og om varelinjen bliver betragtet som Leveret, Reserveret, Modtaget eller Bestil.

Bilagshåndtering med ZeBon

Vi har lavet en integration til ZeBon som er en nem og effektiv styring af virksomhedens udlægs- og rejseafregning system, hvor diverse udlæg kommer ind som en kassekladde i Arka, hvor de enkelte bilag ligger sammen med linjen i kassekladden.

Udskrifter

Debitor DB/DG list til Excel
Salgsjournal udskrifterne har fået udskriften Debitor DB/DG der giver en detaljeret liste over dækningsbidrag og dækningsgrad på udvalgt debitor i en angivet periode. Listen indeholder DB/DG opdelt i vare, ydelser, timer, finanslinjer og en samlet. Kolonner kan til/fra vælges efter behov og listen kan efterfølgende udskrives til Excel.

Finanskontospecifikations udskrift direkte fra Kontoplanen
Det er nu muligt at udskrive en finanskontospecifikation direkte fra en konto i kontoplanen.

Andre forbedringer og nyt i Arka Business+

Skift konto på en finansposter
Nemt at skifte konto på en finanspost. Højreklikke på finansposten i kontoplanen og vælg ”Skift finanskonto” derefter udfyld hvilken konto den skal skiftes til. Skiftet vil blive registreret på finansposten så man i kolonnen ”Konto ændringer” kan se forløbet. Der vil f.eks. blive registreret 1030-1020/1/18.03.2022, hvilket betyder at posten er blevet flyttet fra konto 1030 til 1020 af bruger id 1 den 18.03.2022.

Vis bogførte bilag i en bestemt periode
Listerne over bogførte bilag i køb og salg kan med tiden blive lange, men i Arka opsætning kan man sætte hvor langt tilbage man ønsker at se bilag fra, når man åbner vinduet. Dette vil øge hastigheden det tager at åbne vinduet. Efter vinduet er åbnet vil det stadigvæk være muligt at finde bilag længere tilbage, ved at ændre perioden for visningen.

Standard tekster i Medarbejderkladde
En af de mest brugte moduler i vores arbejdsdag er medarbejderkladden hvor vi flere gange dagligt registrer den tid vi bruger og hvad vi bruger den på. I version 2.7 kan man i Arka opsætning oprette standard tekster der altid kommer med på arbejdsbeskrivelserne. Enten med almenlig tekst eller med forskellige tags som (Medarbejder, Dato, …) der automatisk bliver udfyldes når man laver en ny registrering. Det sparer en masse tid for medarbejderen der ikke længere ved hver registrering selv skal udfylde disse standardtekster.

Tips og tricks.

Tilpasse lister er en funktion mange allerede bruger, men vi har lagt mærke til at der er også mange der ikke kender den endnu. Så denne omgang Tips & tricks kommer til at handle om hvordan man kan tilpasse listerne til ens eget behov.

De fleste listevisninger i Arka Business+ har i øverste venstre hjørne et lille plustegn, som indikerer at dette er en liste der kan tilpasses. Tryk på krydset og der kommer en dialogboks frem, som viser hvilke kolonner der er at vælge imellem. Sæt flueben ved kolonnerne og derefter tryk på ”Gem og luk” og dialogboksen lukker ned og listen er gemt. Næste gang man åbner listen vil den blive vist dem de gemte indstillinger.

Dialogboksen har også 2 andre funktioner ”nulstil” og ”nulstil filter før gem”. Ved tryk på knappen ”nulstil” bliver listen sat tilbage til Arka standard layout for denne liste.

Hvis man på listen har skrevet nået i en af kolonnefilterne og derefter ”gem og luk” knappen bliver det der er skrevet i filteret også gemt med, som bliver brugt til at vis lister med en bestemt filtrering når man åbner en liste. Hvis man gerne vil gemme ændringer på listen uden indholdet i kolonnefilterne, skal man sætte flueben i ”nulstil filter får gem” og derefter trykke ”Gem og luk”

På selv listen kan man også flytte rundt på kolonnerne og ændre størrelsen på dem. For at gemme disse ændringer til næste gang er man nødt til først at trykke på plustegnet og derefter ”gem & luk”

Det kan være en fordel at nogle gange at nulstille udseende på en listen hvis der er kommet en opdatering af Arka Business+, da der kan være tilføjet nye kolonner og for at få de nye kolonner med på listen er det nødvendigt at nulstille listen først.

Nyhedsbrev september 2021 (Ny version 2.6.0.0)

Nyhedsbrev september 2021 (Ny version 2.6.0.0)


Det er ved at være et stykke tid siden vi sidst har send jer hvad det er vi går og laver af spændende nye ting i Arka Business+, men det er blevet tid til at vi frigiver en ny version og fortælle jer om Arka Business+ 2.6.0. som har en del forbedringer af allerede eksisterende moduler, men også nye funktioner.

Butik / Pos

Vores kassesystem har fået en opfriskning over sommeren. Det først man oplevere er at den har fået nyt layout, men der er også blevet arbejdet på brugervenligheden, gennemgået og ryddet op i funktioner og tilføjet nye, så som:

 • Sekundær valuta
 • Genvejs knapper på kassen til betalingstyper
 • Betalingsårsager til indbetalinger og udbetalinger

Medarbejderkladde

Medarbejderkladden er en af de funktioner i Arka Business+ vi selv bruger rigtig meget. Vores medarbejder registrerer alt hvad de laver i løbet af deres arbejdsdag og kan nemt og direkte fra deres medarbejderkladde vælge om deres registret tid skal ligge på en Salgsfaktura, Arbejdsordre eller gemmes som internarbejde i firmaet.

Den seneste version af Medarbejderkladden er blevet gjort mere simpel og hurtigere for at give et bedre og mere behageligt arbejdsforløb for medarbejderen.

Med vores Start/Stop tidsregistrering

er det nu blevet muligt at den enkelte medarbejder kan starte flere registreringer sideløbende og stoppe dem enkeltvis når opgave er færdig.

Udskrifter

Det har altid være muligt i Arka Business+ at kunne udskrive udskrifter til skærm, men udskrifterne blev vist i et vindue for sig og det var ikke muligt at arbejde videre i Arka Business+ før dette vindue blev lukket igen. Dette har vi ændret til at en udskrift til skærm bliver åbnet i sit eget faneblad inde i Arka Business+, så man samtidig kan arbejde i andre o

mråder og nemt komme tilbage til udskriften igen uden at skulle udskrive den engang mere.

Hvis man ofte skriver til skærm og vil undgå at man hver gang skal vælge til printer eller skærm, kan man på den enkelte bruger vælge om den som standard skal forslå printer eller skærm.

Balance og Resultatopgørelse til Excel

Balance og Resultatopgørelse har fået en ekstra mulighed, at man kan vælge at udskrive til Excel.
(se billeder herunder)

Service Skabelon

For at gøre det nemmere at oprette nye serviceaftaler har vi lavet at man kan oprette skabeloner, så man undgår at skulle udfylde alle standard tekster og opsætning når man opretter en ny serviceaftale.
Andre steder hvor vi også har skabeloner er i kartotekerne debitor, kreditor og vare

Andre forbedringer og nyt i Arka Business+

Vælge hvilke faneblade der skal åbnes ved opstart.
Den enkelte bruger kan vælge hvilke vinduer der automatisk åbnes ved opstart af Arka Business+

Global søgning
Under menuen til venstre der er kommet et søgefelt. Den søger som standard søger i Finans, Salg, Køb, Arbejdsordre og Dokument historik, men på den enkelte bruger er det muligt at sætte op hvilke søgeområder den skal søge i.

Periode på bogførte bilag
For at undgå lange lister på Bogførte bilag har vi lavet at man i Arka opsætningen kan vælge en standard periode (sidste 1-6 regnskabsperioder) for hvor langt tilbage den skal vise bilag når man åbner bogførte bilag. Når vinduet med de bogførte bilag er åbnet, kan man vælge periode med til/fra Dato hvis man skal finde et bilag der ligger længere tilbage.
Dette gælder bogførte salgsfaktura, købsfaktura og kassekladder.

AutoComplete
I sidste version introduceret vi at man ved indtastning vare/finanskonto på linjer i salgsfaktura og arbejdsordre fik en liste frem med forslag men man indtastede. Den samme funktion er nu også komme på Kassekladden ved indtastning af finanskonto, debitor eller kreditor.

Varekategorier
Opret varekategorier og mulighed for at gruppere vare i de forskellige kategorier på udskrifter.

Lagerstedopgørelse
Oprydning og gennemgang af funktioner for at give et mere brugervenligt forløb

Regnskab Årsafslutning
Oprydning og gennemgang af funktioner for at give et mere brugervenligt forløb. Lavet et automatisk tjek om der skulle være oprettet nye konti siden sidste årsafslutning er kørt og opretter de nødvendige primo poster

Tips og tricks


Når man arbejder i Arka Business+ kommer der på et tidspunkt hvor man har behov for at sammenligne data mellem to eller flere vinduer.  I stedet for at skulle klikke mellem de forskellige faneblade er det også muligt at lægge vinduerne ved siden af hinanden eller overen over hinanden.

Prøve næste gang at højreklikke på et faneblad i toppen og vælg ”ny horisontal gruppe” eller ”ny vertikal gruppe” så vil du se at det valgte vindue lægger sig i en ny fanebladsgruppe.

       

Version 2.5.1 er frigivet (16.02.2021)

Version 2.5.1 er frigivet


Hurtigere opstart af ARKA Business+

Vi har fra version 2.5 opdateret ARKA Business+ til seneste Microsoft .NET framework og i samme omgang er vores Rapport generator og E-mail komponent, også blevet opdateret til seneste version. Det giver os nye muligheder for, i løbet af 2021, at kunne forbedrede vores rapporter i ARKA Business+ og i kan sende mails afsted med nyeste protokoller og højre sikkerhed.  Med opdatering til seneste Microsoft Framework, har vi kunne optimere på opstarten af ARKA Business+ og i vil her kunne mærke en betydelig hurtigere opstart.

 

Hurtigere søgning på linjer.

Det er blev nemmere at indtaste linjer på Salgsfaktura og Arbejdsordre, hvor vi har lavet en Auto-Complete funktion ved indtastning af varenummer og finansnummer. Denne Auto-Complete funktion gør at når der bliver indtastet i vare/finansnummer feltet viser den direkte ved linjen en liste med søgeforslag til det man har skrevet og listen ændrer sig efterhånden som der bliver skrevet. Ved varelinjer søger den i varenummer, navne, quick nr., EAN nr. og for finanslinjer søger den i kontor nr. og beskrivelsen.

 

Service

Vores service modul har i denne omgang fået en større oprydning og et bedre arbejdsforløb der vil gøre det nemmere at huske og holde serviceaftaler. Udover det er der også komme disse nye funktioner

Service kartotek

 • Vælge om et servicekald er aktivt eller ikke aktivt
 • Tilføje flere informationer på servicekald, der kommer med over på Arbejdsordren
 • Bygge servicebeskrivelsen op med [tags] der på arbejdsordren vil blive skiftet ud med informationer fra servicekaldet som fx service nr., Periode, beskrivelse, …, …
 • Udskriv serviceliste til Excel

Service kald

 • Vælge på listen hvilke services man ønsker at køre i den angiver periode.

Hvad er der eller sket?


Salg

Salgsfaktura har nu de samme beskrivelsesfelter som på Arbejdsordre. Indholdet af de felter vil blive flytte med frem og tilbage mellem salgsfaktura og Arbejdsordre. Indholdet i felterne vil også kunne blive vist på Faktura udskriften.

Udregnet nettovægt og bruttovægt på fakturahovedet og fakturalinjer, som kan vises på fakturaudskrift

 

Kreditorkartoteket

Inde på en Kreditor er der nu både en Intern og ekstern kreditor kontoudtog.

 

Arbejdsordre

Kopier linjer er blevet udvidet med at man kan kopier flere linjer adgangen.

 

Finans

Vi har indført kontogrupper til at gruppere konti i forskellige grupper, der gør at man på balanceudskrifterne kan vælge hvilke grupper man ønsker at se på udskriften.

Optimeret kassekladde Import, men hurtigere indlæsning af filer til kassekladden.

 

Lager

 • Lagerkladde Import til en nemmere lagerregulering
 • Varescanner app til lagerregulering/lageroptælling der kan køre på Android enheder.
 • Ny og forbedret prisopdatering der gør det nemt at opdatere/regulere priser ud fra forskellige kriterier. Det fungerer både internt i det samme regnskab, men også på tværs af regnskaber
 • Simple varestatistik på den enkelte vare der giver et hurtigt overblik af bevægelser i en angiver periode.
 • Brutto vægt på vare

Generelt

 • På brugerniveau kan man vælge om en bruger må slette, bogføre eller arkivere en Salgsfaktura, Købsfaktura og Arbejdsordre
 • Bruger skabeloner til tilpasset bruger
 • ARKA-opsætning er flytte ned under generelt så man i brugeropsætningen kan styre hvem der må have tilgang til opsætningen af ARKA Business+
 • Flere dialogbokse der kun blev brugt til at give en information er bliver ændret til at de kommer som en Popup besked i nederste venstre hjørne af ARKA Business+
Et nyt år og en ny start
Et godt nytår til jer alle og tak for det år som er gået. Et år for alle med mange uventet udfordringer, men også et år der har givet en masse forbedringer og ny funktioner i Arka Business+. Her er lidt hvad der er ske i Arka Business+ det sidste år og hvad 2021 kommer til at byde på.

2020


Finans

 • Kassekladde Import
 • Periodisering
 • Import fra Lønsystemer til kassekladde
 • Import fra bank til kassekladde
 • Ny Auto udlignings kørsel

Kassekladde

 • Gentag ovenstående felt (CTRL+Z)
 • Find kunde via faktura nummer Udligning bilag og bilagsnummer
 • Mulighed for at vedhæfte dokument

Debitor

 • Valg af sælger til brug på Faktura og Arbejdsordre
 • Budget på kunden
 • Sælger på kunden
 • Aktivering af Huske funktion så den åbner sidste søgte debitor
 • Salgsfakturer
 • 1 linje faktura forbedringer
 • Debitor kartotek generelt billede
 • S/N & Batch nummer styring
 • Faktura Import
 • Valg af sælger
 • Flere funktioner under højreklik på linjerne
 • Genvej (CTRL+J) spring direkte til varen i varekartoteket
 • + tegn med mulighed for at bestemme bredden på felterne på linjerne

Arbejdsordre

 • Forbedret højreklik
 • S/N & Batch Nummerstyring
 • Valg af Sælger
 • + tegn med mulighed for at bestemme bredden på felterne på linjerne
 • Nye udskrifter

Lager

 • Optælling optimere
 • PopUp på varen på Salg & Arbejdsordre
 • S/N & Batch nummer styring
 • Aktivering af Huske funktion så den åbner sidste søgte vare

Produktion

 • Nyt modul

Dokumenter

 • Drag & Drop
 • Omdøb fil-navn
 • Parameter til beskrivelse Perioder

Brugeropsætning

 • Opsætningsskabeloner med rettigheder

2021


Vi har allerede nu en masse planer for Arka Business+ i 2021 og her er nogle af de større ændringer vi forventer at kunne præsentere for jer i det først halve år af 2021

Finans

 • Ny Kassekladde

Arbejdsordre

 • Forbedringer i Medarbejderkladden
 • Arbejdsordre i flere niveauer
 • Flytte flere linjer mellem 2 arbejdsordre
 • Ved indtastning af varenummer er det muligt at aktivere auto forslag

Salgsfakturer

 • Flere beskrivelsesfelter på faktura som på Arbejdsordre.
 • Ved indtastning af varenummer er det muligt at aktivere auto forslag

Lager

 • Stykliste varianter

Generelt

 • Dashboard
 • Ny Købsfaktura
 • Forbedringer i Rapportkartoteket
 • Performance
  • Opstart af Arka
  • Større varekartotek

Opdateret software

 • Ny rapport modul
 • Ny mail komponent til sikring af Sikker mail

Ideer og tanker

Der er altid plads til forbedringer og vi laver løbende forbedringer på de nuværende funktioner i Arka Business+. Vi vil meget gerne høre fra jer hvis der er ting i følger kan forbedres og kan gøre jeres arbejdsdag bedre og nemmere.  Send os en mail til arka@arka.dk, hvis i har en forbedring, hvordan i ser denne forbedring ville fungere for jer og eventuel skærmbilleder hvis muligt. Vi vil tag jeres forslag med i vores overvejelser kommende forbedringer i Arka Business+