ERP system

Tlf.  7930 1579

ERP system

Funktioner

 En gennemgang af de mest almindelige funktioner i ARKA Business+

ARKA Business+

Grundmodulet finans, i dette ERP system, indeholder mulighed for oprettelse af finans stamdata, kontoplan, ubegrænset antal konti samt alle standard opsætninger (standard konterings opsætninger), som et moderne ERP system skal indeholde. Daglig bogføring, kassekladder samt opsætning af beholdningskonti er standard. Dette modul indeholder alle standard rapporter/udskrifter, bla. saldo- og resultatbalancer, stamdata udskrift m.m.

Bank:

 • Bank modulet består af 2 dele. En udbetalings- og en indbetalingsdel.
  • Udbetalingsdelen håndterer kommunikation mellem Arka Business+ kreditor poster, og netbank. Af udbetalingsmåder som håndteres kan nævnes; indlands kontooverførsel, udenlands kontooverførsel samt flere FI betalingstyper (71, 75…)
  • Indbetalingsdelen håndterer Fi betalingstyper, samt en komplet bankkonto indlæsning, som virker med og uden FI indbetalinger. Sidstnævnte er dog bank bestemt, for det er ikke alle banker som håndterer dette.
 • Dimensioner:
  Dimensionsmodulet, gør det muligt at opdele sine bogføringer i dimensioner (afdelinger).
Modulet Finans i ARKA Business+
Modulet Salg i ARKA Business+

Grundmodulet salg, i dette ERP system, indeholder debitor stamdata med alle standard opsætninger, som gruppe ”konterings opsætning”, adresse, betalingsbetingelser, moms kode, telefon info, e-mail adresse m.m.
Salgs-faktura oprettelse, samt bogføring af disse, er opsat efter salgskonterings regler. Dette modul indeholder alle standard rapporter/udskrifter, bla. saldolister, kontoudtog, rente- rykker, telefonlister m.m.

 • Salgsordre:
  Modulet giver, ud over salgs-faktura, mulighed for at håndtere hele ordre flowet. Tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel, plukliste, faktura samt dellevering på flere niveauer. Plukliste kan håndtere udskrivning af styklister i 2 niveauer, som sammentælles i bunden af plukliste udskriften.
 • Samlefakturerings:
  Modulet giver mulighed for at samle flere ordre til samme kunde til en samleordre.
 • Massefakturerings:
  Modulet giver mulighed for at bogfører og behandle flere faktura i samme kørsel.
  Der sørges for at faktura bogføres og sendes på sammen måde som hvis man trykkede bogfør på den enkelte faktura/ordre. PRINT, PDF Faktura mail (kræver mailservice modul), OIOUBRL (kræver E-Faktura modul, samt en tilslutning til en WAN-udbyder).
 • Prisrabat styring:
  Modulet giver mulighed for at håndtere specielle rabataftaler på flere forskellige kombinationsmuligheder: specifik vare – specifik kunde, specifik vare – gruppe af kunder, specifik vare – alle kunder osv.
 • Avance styring:
  Modulet gør det muligt at håndtere udregning af salgspris beregning ud fra avance procent, dette gør at man ikke er så kostpris følsom. Avance procent kan håndteres på flere forskellige kombinationsmuligheder: specifik vare – specifik kunde, specifik vare – gruppe af kunder, specifik vare – alle kunder, osv.
 • Abonnement styring:
  Modulet gør det muligt på en nem og fleksibel måde at håndtere mange også/eller besværlige abonnements opkrævninger. Opkrævnings overblik samt udskrive forventet omsætning pr. opkrævnings periode. Alle dannede abonnementer oprettes som udlæste faktura/ordre, så den er nemme at bogfører igennem massefakturerings modulet (sidst nævnte kræver dog massefakturerings modulet)
 • Service styring:
  Modulet giver mulighed for styring af alle former for aftaler om opgaver som aftales udført periodisk. Mulighed for tillæg af automatisk oprettelse af tilhørende varelinjer som SKAL bruges ved dette servicebesøg. Produktstyring med serienummer og garanti informationer m.m.
 • E-Faktura (salg):
  Modulet gør det muligt at få dannet OIOUBRL faktura til offentlige eller private virksomheder med krav herom. (Kræver til afsendelse af dannede dokumenter en aftale med en eller flere WAN-udbydere).

Grundmodulet køb, i dette ERP system, indeholder kreditor stamdata med alle standard opsætninger, som gruppe (konterings opsætning), adresse, betalingsbetingelse, moms kode, telefon info, e-mail adresse m.m.
Indkøbs-faktura oprettelse, samt bogføring af disse, er opsat efter købskonterings regler. Dette modul indeholder alle standard rapporter/udskrifter, bla. saldolister, kontoudtog, telefonlister m.m.

 • Indkøbsordre:
  Modulet giver, udover indkøbs-faktura, mulighed for at håndtere indkøbs flowet; forespørgsel, rekvisition, følgeseddel modtage, faktura modtage samt delmodtage på flere niveauer.
 • E-Faktura:
  Modulet giver mulighed for at modtage købsfaktura elektronisk.
  – OIOUBRL
  faktura lægges direkte i faktura godkendelses kladde, så det nemt kan kontrolleres for evt. fejl og mangler.
  – Andre former
  for typer, kan modtages og behandles efter genkendelses metoden, som betyder at 1. gang er lærings-fasen, og efterfølgende faser skulle kunne genkendes, og indlæses direkte til godkendelse. Dette skal man igennem pr. leverandør.
 • PDF indscannings modul:
  Modulet giver mulighed for at konvertere modtagne PDF faktura om til elektronisk aflæsning af købsfaktura hoved og linjer.
Modulet Køb i ARKA Business+
Modulet Lager i ARKA Business+

Grundmodulet lager, i dette ERP system, indeholder vare stamdata med alle standard opsætninger, som gruppe (konterings opsætning) varenavn, momskode, kostpris, salgspris (yderligere salgspriser kan oprettes via salgspris grupper), beholdning, beholdningsværdi m.m.
Lagerkladde oprettelse til regulering af lager beholdninger. Dette modul indeholder alle standard rapporter/udskrifter.

 • Prisopdaterings:
  Modulet giver mulighed for at indlæse prisfiler i forskellige formater, så man manuelt kan vedligeholde sine kostpriser/rabataftaler med sine leverandører.
 • Styklister/Samle -liste:
  Modulet giver mulighed for at håndtere styk- og samlelister.
  – Styklister kan ved prisændring opdatere kostprisen på hovedvaren. En stykliste foldes ikke ud på salgs- og arbejdsordre.
  – Samlelister giver mulighed for at håndtere flere varer i sammenhæng. En samleliste foldes ud så der dannes fleres linjer på salgs- og arbejdsordre.
 • Serie- og batchnumre:
  Modulet giver mulighed af at angive serie- og batchnumre på salgs-, købs- og arbejdsordre linjer. Opsætning styres via den enkelte vare oprettet i varekartoteket. Udvidet søgning på både serie- og batchnumre.
 • Lagersteder:
  Modulet giver mulighed for styring af flere ”ubegrænset” lagersteder (fysiske lokationer).
  Både beholdning og værdier på de enkelte lagersteder styres. Det er også muligt at udføre lageroptælling pr. lagersted. Lagersteder kan selvfølgelig disponeres forskelligt når behovsberegning udføres. Behovsberegning kræver disponeringsmodulet.
 • Lageroptællings:
  Modulet giver mulighed for at danne optællingskladder, som automatisk regulere beholdninger og værdier på lageret.
 • Scanning:
  Modulet giver mulighed for at indscanne optællinger på en håndscanner, som derefter indlæses i optællingskladder. (kontakt forhandler, for anbefalede scannere). Kræver Lageroptællingsmodulet.
 • Variant:
  Modulet giver mulighed for at oprette, sælge, købe og vedligeholde varianter. Dette system kan styre varianter på de mest anvendte måder og niveauer, på en nem og særdeles brugervenlig måde.
 • Disponering (behovsberegning):
  Modulet giver mulighed for at gennemløbe alle nuværende og kommende bevægelser på lageret, og tage højde for leveringsikkerhed. Disponering kan afgrænses og danne indkøb pr. lagersted. Kræver Lagersteder modulet.

Arbejdsordre-modulet, i dette ERP system, giver mulighed for håndtering af både længere og kortvarige opgaver, overblikket bevares nemt med forskellige opgave faser og type tildeling. Opgaver kan sammenlægges, samt aconto- og slutfaktureres med eller uden specifikationer af alle eller dele af varelinjer, som tilhører opgaven. Ved afslutning af opgaver arkiveres disse, så man nemt kan søge og genfinde en opgave med fuld historik. Dette modul indeholder alle standard rapporter/udskrifter, bla. igangværende, saldolister, opgave kladder, oversigtslister m.m.

Modulet Arbejdsordre i ARKA Business+
Modulet CRM i ARKA Business+

CRM modulet binder og gemmer informationer på kryds og tværs af andre moduler. Modulet kan håndtere forskellige salgs- og købsaktiviteter, med styring af handlinger som er/eller skal udføres, samt opsætning af reminder til næste aktivitet/handling. Der er direkte integration til debitor, kreditor kartotek, plus mulighed for at oprette kommende kunder/leverandører/andre kontakt informationer.
Modulet har dokumentstyring, dermed sikrer man ensartet dokument flow, igennem virksomheden. Mail integration giver mulighed for at kommunikerer både som enkel og masse udsendelse af mails m.m.

Modulet POS/butik giver mulighed for dagligt salg i alle former for butikker, via en touchskærm. Alt salg bogføres med det samme, med tilhørende lagerstyring. Bon print, penge- og kasseskuffe, kunde-display, stregkode scanning er standard funktioner.

 • Dankort:
  Arka Business+ POS kan integreres direkte til din dankort-terminal. Beløbet fra endt salg sendes over i terminalen, og venter på godkendelse.
Modulet POS/Butik i ARKA Business+

100% korrekt bilagsindscanning af alle typer bilag

Vi har gjort det nemt at lave bilagsindscanning i ARKA Business+, og vi kan endda, som den eneste scanningsløsning, garentere afløftet data med 100% korrekthed.
Dine elektroniske indkøbsbilag, fx PDF filer bliver konverteret til data som ARKA kan indlæse i købsmodulet.

 • Spar tid, ressourcer og undgå manuelle fejl.
  Med dette modul undgår du bl.a. manuelle fejl, og at medarbejderne bruger tid og ressourcer på forsvundne bilag, tastefejl m.m.
  Ligeledes sparer du tid, da der bliver fjernet et helt led i bogføringsprocessen, da bilaget både bliver scannet og valideret på samme tid.
 • Udfordringer i bogholderiet
  Der samles ikke data på processerne, derfor optimeres der ikke løbende. Man kommer bagud med bogføringen i virksomheden. Det estimeres, at det koster 30-50 kr. at håndtere et bilag, fra det opstår, til det er bogført korrekt. Manuelle fejl: Medarbejderne bruger tid og ressourcer på forsvundne bilag, tastefejl m.m. Der er ikke ordentlige processer for bogføringen, hvilket er ineffektivt og gør det svært at få overblik over bogholderiet. Disse udfordringer kommer du til livs hvis du vælger at tilkøbe dette modul , som konvertere dine elektroniske indkøbsbilag, til data ARKA kan indlæse i købsmodulet.

Aldrig har det været lettere at få styr på økonomien.

Vi står klar til at hjælpe dig gennem hele processen, så du får den optimale løsning af allerhøjeste kvalitet

Aldrig har det været lettere at få styr på økonomien

"Alle funktioner i ARKA Business+ er lavet med henblik på enkelthed og brugervenlighed"

– Preben Hove-Nyborg

Har du spørgsmål eller vil du vide mere