ERP system

Tlf.  7930 1579

ERP system

Nyhedsbrev september 2021 (Ny version 2.6.0.0)


Det er ved at være et stykke tid siden vi sidst har send jer hvad det er vi går og laver af spændende nye ting i Arka Business+, men det er blevet tid til at vi frigiver en ny version og fortælle jer om Arka Business+ 2.6.0. som har en del forbedringer af allerede eksisterende moduler, men også nye funktioner.

Butik / Pos

Vores kassesystem har fået en opfriskning over sommeren. Det først man oplevere er at den har fået nyt layout, men der er også blevet arbejdet på brugervenligheden, gennemgået og ryddet op i funktioner og tilføjet nye, så som:

  • Sekundær valuta
  • Genvejs knapper på kassen til betalingstyper
  • Betalingsårsager til indbetalinger og udbetalinger

Medarbejderkladde

Medarbejderkladden er en af de funktioner i Arka Business+ vi selv bruger rigtig meget. Vores medarbejder registrerer alt hvad de laver i løbet af deres arbejdsdag og kan nemt og direkte fra deres medarbejderkladde vælge om deres registret tid skal ligge på en Salgsfaktura, Arbejdsordre eller gemmes som internarbejde i firmaet.

Den seneste version af Medarbejderkladden er blevet gjort mere simpel og hurtigere for at give et bedre og mere behageligt arbejdsforløb for medarbejderen.

Med vores Start/Stop tidsregistrering

er det nu blevet muligt at den enkelte medarbejder kan starte flere registreringer sideløbende og stoppe dem enkeltvis når opgave er færdig.

Udskrifter

Det har altid være muligt i Arka Business+ at kunne udskrive udskrifter til skærm, men udskrifterne blev vist i et vindue for sig og det var ikke muligt at arbejde videre i Arka Business+ før dette vindue blev lukket igen. Dette har vi ændret til at en udskrift til skærm bliver åbnet i sit eget faneblad inde i Arka Business+, så man samtidig kan arbejde i andre o

mråder og nemt komme tilbage til udskriften igen uden at skulle udskrive den engang mere.

Hvis man ofte skriver til skærm og vil undgå at man hver gang skal vælge til printer eller skærm, kan man på den enkelte bruger vælge om den som standard skal forslå printer eller skærm.

Balance og Resultatopgørelse til Excel

Balance og Resultatopgørelse har fået en ekstra mulighed, at man kan vælge at udskrive til Excel.
(se billeder herunder)

Service Skabelon

For at gøre det nemmere at oprette nye serviceaftaler har vi lavet at man kan oprette skabeloner, så man undgår at skulle udfylde alle standard tekster og opsætning når man opretter en ny serviceaftale.
Andre steder hvor vi også har skabeloner er i kartotekerne debitor, kreditor og vare

Andre forbedringer og nyt i Arka Business+

Vælge hvilke faneblade der skal åbnes ved opstart.
Den enkelte bruger kan vælge hvilke vinduer der automatisk åbnes ved opstart af Arka Business+

Global søgning
Under menuen til venstre der er kommet et søgefelt. Den søger som standard søger i Finans, Salg, Køb, Arbejdsordre og Dokument historik, men på den enkelte bruger er det muligt at sætte op hvilke søgeområder den skal søge i.

Periode på bogførte bilag
For at undgå lange lister på Bogførte bilag har vi lavet at man i Arka opsætningen kan vælge en standard periode (sidste 1-6 regnskabsperioder) for hvor langt tilbage den skal vise bilag når man åbner bogførte bilag. Når vinduet med de bogførte bilag er åbnet, kan man vælge periode med til/fra Dato hvis man skal finde et bilag der ligger længere tilbage.
Dette gælder bogførte salgsfaktura, købsfaktura og kassekladder.

AutoComplete
I sidste version introduceret vi at man ved indtastning vare/finanskonto på linjer i salgsfaktura og arbejdsordre fik en liste frem med forslag men man indtastede. Den samme funktion er nu også komme på Kassekladden ved indtastning af finanskonto, debitor eller kreditor.

Varekategorier
Opret varekategorier og mulighed for at gruppere vare i de forskellige kategorier på udskrifter.

Lagerstedopgørelse
Oprydning og gennemgang af funktioner for at give et mere brugervenligt forløb

Regnskab Årsafslutning
Oprydning og gennemgang af funktioner for at give et mere brugervenligt forløb. Lavet et automatisk tjek om der skulle være oprettet nye konti siden sidste årsafslutning er kørt og opretter de nødvendige primo poster

Tips og tricks


Når man arbejder i Arka Business+ kommer der på et tidspunkt hvor man har behov for at sammenligne data mellem to eller flere vinduer.  I stedet for at skulle klikke mellem de forskellige faneblade er det også muligt at lægge vinduerne ved siden af hinanden eller overen over hinanden.

Prøve næste gang at højreklikke på et faneblad i toppen og vælg ”ny horisontal gruppe” eller ”ny vertikal gruppe” så vil du se at det valgte vindue lægger sig i en ny fanebladsgruppe.