ERP system

Tlf.  7930 1579

ERP system

Nyhedsbrev marts 2022 (Ny version 2.7.0.0)


Påsken

Påsken er lige om hjørnet og i år har vi valgt at bruge dagen (11/4 – 13/4) optil helligdagene til at gennemgå ny mål, tanker & ideer samt fremtidige planer for Arka Business+ der kunne være interessant for en kommende version Arka Business+ 3.0. I denne periode vil det ikke være muligt at få telefonisk support, men I er velkommen til at skrive på Arka@arka.dk.

Ordreforløb, Varebeholdning, Behovsberegning

Ordrestatus på købsordre, salgsordre, arbejdsordre og produktion er blevet udvidet til at man i Arka opsætning kan sætte hvordan den enkelte ordrestatus have indflydelse på lagerbeholdningen, som trukket fra lager og om åbne varelinjer skal medberegnes i behovsregning. En detaljeret oversigt på den enkelt vare i varekartoteket viser hvor der er er oprettet varelinje med denne vare, hvilken status den pågældende ordre har og om varelinjen bliver betragtet som Leveret, Reserveret, Modtaget eller Bestil.

Bilagshåndtering med ZeBon

Vi har lavet en integration til ZeBon som er en nem og effektiv styring af virksomhedens udlægs- og rejseafregning system, hvor diverse udlæg kommer ind som en kassekladde i Arka, hvor de enkelte bilag ligger sammen med linjen i kassekladden.

Udskrifter

Debitor DB/DG list til Excel
Salgsjournal udskrifterne har fået udskriften Debitor DB/DG der giver en detaljeret liste over dækningsbidrag og dækningsgrad på udvalgt debitor i en angivet periode. Listen indeholder DB/DG opdelt i vare, ydelser, timer, finanslinjer og en samlet. Kolonner kan til/fra vælges efter behov og listen kan efterfølgende udskrives til Excel.

Finanskontospecifikations udskrift direkte fra Kontoplanen
Det er nu muligt at udskrive en finanskontospecifikation direkte fra en konto i kontoplanen.

Andre forbedringer og nyt i Arka Business+

Skift konto på en finansposter
Nemt at skifte konto på en finanspost. Højreklikke på finansposten i kontoplanen og vælg ”Skift finanskonto” derefter udfyld hvilken konto den skal skiftes til. Skiftet vil blive registreret på finansposten så man i kolonnen ”Konto ændringer” kan se forløbet. Der vil f.eks. blive registreret 1030-1020/1/18.03.2022, hvilket betyder at posten er blevet flyttet fra konto 1030 til 1020 af bruger id 1 den 18.03.2022.

Vis bogførte bilag i en bestemt periode
Listerne over bogførte bilag i køb og salg kan med tiden blive lange, men i Arka opsætning kan man sætte hvor langt tilbage man ønsker at se bilag fra, når man åbner vinduet. Dette vil øge hastigheden det tager at åbne vinduet. Efter vinduet er åbnet vil det stadigvæk være muligt at finde bilag længere tilbage, ved at ændre perioden for visningen.

Standard tekster i Medarbejderkladde
En af de mest brugte moduler i vores arbejdsdag er medarbejderkladden hvor vi flere gange dagligt registrer den tid vi bruger og hvad vi bruger den på. I version 2.7 kan man i Arka opsætning oprette standard tekster der altid kommer med på arbejdsbeskrivelserne. Enten med almenlig tekst eller med forskellige tags som (Medarbejder, Dato, …) der automatisk bliver udfyldes når man laver en ny registrering. Det sparer en masse tid for medarbejderen der ikke længere ved hver registrering selv skal udfylde disse standardtekster.

Tips og tricks.

Tilpasse lister er en funktion mange allerede bruger, men vi har lagt mærke til at der er også mange der ikke kender den endnu. Så denne omgang Tips & tricks kommer til at handle om hvordan man kan tilpasse listerne til ens eget behov.

De fleste listevisninger i Arka Business+ har i øverste venstre hjørne et lille plustegn, som indikerer at dette er en liste der kan tilpasses. Tryk på krydset og der kommer en dialogboks frem, som viser hvilke kolonner der er at vælge imellem. Sæt flueben ved kolonnerne og derefter tryk på ”Gem og luk” og dialogboksen lukker ned og listen er gemt. Næste gang man åbner listen vil den blive vist dem de gemte indstillinger.

Dialogboksen har også 2 andre funktioner ”nulstil” og ”nulstil filter før gem”. Ved tryk på knappen ”nulstil” bliver listen sat tilbage til Arka standard layout for denne liste.

Hvis man på listen har skrevet nået i en af kolonnefilterne og derefter ”gem og luk” knappen bliver det der er skrevet i filteret også gemt med, som bliver brugt til at vis lister med en bestemt filtrering når man åbner en liste. Hvis man gerne vil gemme ændringer på listen uden indholdet i kolonnefilterne, skal man sætte flueben i ”nulstil filter får gem” og derefter trykke ”Gem og luk”

På selv listen kan man også flytte rundt på kolonnerne og ændre størrelsen på dem. For at gemme disse ændringer til næste gang er man nødt til først at trykke på plustegnet og derefter ”gem & luk”

Det kan være en fordel at nogle gange at nulstille udseende på en listen hvis der er kommet en opdatering af Arka Business+, da der kan være tilføjet nye kolonner og for at få de nye kolonner med på listen er det nødvendigt at nulstille listen først.