ERP system

Tlf.  7930 1579

ERP system

Version 2.5.1 er frigivet


Hurtigere opstart af ARKA Business+

Vi har fra version 2.5 opdateret ARKA Business+ til seneste Microsoft .NET framework og i samme omgang er vores Rapport generator og E-mail komponent, også blevet opdateret til seneste version. Det giver os nye muligheder for, i løbet af 2021, at kunne forbedrede vores rapporter i ARKA Business+ og i kan sende mails afsted med nyeste protokoller og højre sikkerhed.  Med opdatering til seneste Microsoft Framework, har vi kunne optimere på opstarten af ARKA Business+ og i vil her kunne mærke en betydelig hurtigere opstart.

 

Hurtigere søgning på linjer.

Det er blev nemmere at indtaste linjer på Salgsfaktura og Arbejdsordre, hvor vi har lavet en Auto-Complete funktion ved indtastning af varenummer og finansnummer. Denne Auto-Complete funktion gør at når der bliver indtastet i vare/finansnummer feltet viser den direkte ved linjen en liste med søgeforslag til det man har skrevet og listen ændrer sig efterhånden som der bliver skrevet. Ved varelinjer søger den i varenummer, navne, quick nr., EAN nr. og for finanslinjer søger den i kontor nr. og beskrivelsen.

 

Service

Vores service modul har i denne omgang fået en større oprydning og et bedre arbejdsforløb der vil gøre det nemmere at huske og holde serviceaftaler. Udover det er der også komme disse nye funktioner

Service kartotek

 • Vælge om et servicekald er aktivt eller ikke aktivt
 • Tilføje flere informationer på servicekald, der kommer med over på Arbejdsordren
 • Bygge servicebeskrivelsen op med [tags] der på arbejdsordren vil blive skiftet ud med informationer fra servicekaldet som fx service nr., Periode, beskrivelse, …, …
 • Udskriv serviceliste til Excel

Service kald

 • Vælge på listen hvilke services man ønsker at køre i den angiver periode.

Hvad er der eller sket?


Salg

Salgsfaktura har nu de samme beskrivelsesfelter som på Arbejdsordre. Indholdet af de felter vil blive flytte med frem og tilbage mellem salgsfaktura og Arbejdsordre. Indholdet i felterne vil også kunne blive vist på Faktura udskriften.

Udregnet nettovægt og bruttovægt på fakturahovedet og fakturalinjer, som kan vises på fakturaudskrift

 

Kreditorkartoteket

Inde på en Kreditor er der nu både en Intern og ekstern kreditor kontoudtog.

 

Arbejdsordre

Kopier linjer er blevet udvidet med at man kan kopier flere linjer adgangen.

 

Finans

Vi har indført kontogrupper til at gruppere konti i forskellige grupper, der gør at man på balanceudskrifterne kan vælge hvilke grupper man ønsker at se på udskriften.

Optimeret kassekladde Import, men hurtigere indlæsning af filer til kassekladden.

 

Lager

 • Lagerkladde Import til en nemmere lagerregulering
 • Varescanner app til lagerregulering/lageroptælling der kan køre på Android enheder.
 • Ny og forbedret prisopdatering der gør det nemt at opdatere/regulere priser ud fra forskellige kriterier. Det fungerer både internt i det samme regnskab, men også på tværs af regnskaber
 • Simple varestatistik på den enkelte vare der giver et hurtigt overblik af bevægelser i en angiver periode.
 • Brutto vægt på vare

Generelt

 • På brugerniveau kan man vælge om en bruger må slette, bogføre eller arkivere en Salgsfaktura, Købsfaktura og Arbejdsordre
 • Bruger skabeloner til tilpasset bruger
 • ARKA-opsætning er flytte ned under generelt så man i brugeropsætningen kan styre hvem der må have tilgang til opsætningen af ARKA Business+
 • Flere dialogbokse der kun blev brugt til at give en information er bliver ændret til at de kommer som en Popup besked i nederste venstre hjørne af ARKA Business+